What did you know about Soumara?

Le soumbala (ou soumbara, Soumara ou encore netetou en wolof, dawadawa en igbo , ôdji en Poular, irù en Yoruba, afitin en fon-gbe ) est …